Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi và bãi bỏ Quy định kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định dạy thêm học thêm Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2017/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 01/2017/QĐ-UBND NGÀY 11/01/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1327/TTr- SGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và các sở, ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm; trách nhiệm của học sinh và cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tham gia học thêm; thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; việc thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Những vấn đề khác liên quan đến dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 như sau:

“Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

2. Chủ tịch UBND cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở hoặc chương trình bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh tiểu học.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Trách nhiệm của học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh tham gia học thêm

1. Trách nhiệm của học sinh

a) Học sinh phải có thái độ tôn trọng, lễ phép với người dạy thêm.

b) Chọn môn học thêm, lớp học thêm phù hợp với khả năng, trình độ, nhu cầu của bản thân. Phản ánh với người dạy hoặc người tổ chức hoạt động dạy thêm những vấn đề bất cập trong việc dạy thêm, học thêm để kịp thời giải quyết.

c) Khi tham gia học thêm phải có đơn xin học thêm, được sự đồng ý và cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Trách nhiệm của cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh

a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có trách nhiệm hướng dẫn, chọn nội dung, hình thức học thêm phù hợp đáp ứng yêu cầu học tập, đảm bảo sức khỏe và thường xuyên quản lý việc học thêm của con mình hoặc người mà mình giám hộ.

b) Phản ánh kịp thời những bất cập trong dạy thêm, học thêm với tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm hoặc với cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp quản lý để được giải quyết.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều 2 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2017
Ngày hiệu lực27/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định dạy thêm học thêm Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định dạy thêm học thêm Hưng Yên
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu15/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
      Người kýNguyễn Văn Phóng
      Ngày ban hành16/08/2017
      Ngày hiệu lực27/08/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định dạy thêm học thêm Hưng Yên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2017/QĐ-UBND sửa đổi quy định dạy thêm học thêm Hưng Yên