Quyết định 15-CP

Quyết định 15-CP năm 1977 sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Ủy ban Kế hoạch Nhà nước


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960:
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 1-11-1973 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 49-CP ngày 25-3-1974 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Thành lập Vụ kế hoạch thủy sản, có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm phát triển ngành thủy sản; nghiên cứu kế hoạch hóa ngành này;

- Nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch toàn diện về nuôi, trồng, khai thác, chế biến thủy sản, bao gồm cá nước mặn và nước ngọt, cá quốc doanh trung ương, quốc doanh địa phương và tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp;

- Tổng hợp cân đối kế hoạch toàn diện của ngành thủy sản;

- Theo dõi, phân tích, đáng giá tình hình thực hiện kế hoạch toàn diện của ngành thủy sản.

2. Chia Vụ kế hoạch ngoại thương và hợp tác kinh tế với nước ngoài thành hai Vụ:

- Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là Vụ kế hoạch quan hệ kinh tế với khu vục I;

- Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa, gọi tắt là Vụ kế hoạch quan hệ kinh tế với khu vực II.

a) Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp, hình thức phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa, về công tác kế hoạch hóa trong lĩnh vực phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa;

- Nghiên cứu phối hợp kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa;

- Tổng hợp cân đối toàn bộ kế hoạch xuất, nhập khẩu và thu, chỉ ngoại tệ ngoài phần xuất, nhập khẩu, lập bảng cân đối kế hoạch về thanh toán quốc tế (kể cả các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không phải xã hội chủ nghĩa);

- Tổng hợp cân đối kế hoạch toàn diện về xuất, nhập khẩu của Bộ và địa phương;

- Theo dõi, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch toàn diện về phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa.

b) Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ giúp Ủy ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu và kiến nghị về phương hướng, chủ trương, chính sách, biện pháp, hình thức phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa, về công tác kế hoạch hóa trong lĩnh vực phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa;

- Nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa;

- Tham gia với Vụ kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa về cân đối toàn bộ kế hoạch xuất, nhập khẩu và cân đối kế hoạch về thanh toán quốc tế;

- Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. – Mỗi vụ trên do một vụ trưởng phụ trách, có một hoặc hai phó vụ trưởng giúp việc.

Điều 3. – Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi vụ do đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước quy định.

Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/1977
Ngày hiệu lực10/02/1977
Ngày công báo28/02/1977
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 15-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Ủy ban Kế hoạch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 15-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu15-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành26/01/1977
        Ngày hiệu lực10/02/1977
        Ngày công báo28/02/1977
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 15-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 15-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

            • 26/01/1977

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/1977

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/02/1977

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực