Quyết định 150/2002/QĐ-BTC

Quyết định 150/2002/QĐ-BTC về việc áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 150/2002/QĐ-BTC áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà Quốc lộ 32 xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe tương tự


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG CẦU TRUNG HÀ TRÊN QUỐC LỘ 32 ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH, XE GẮN MÁY VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 4452/GTVT - TCKT ngày 22/11/2002);
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: áp dụng thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32 đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự:

1. Mức thu vé lượt là: 1.000 đồng/vé/lượt

2. Mức thu vé tháng là : 10.000 đồng/vé/tháng

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mức thu phí đối với các loại phương tiện giao thông khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 91/2002/QĐ-BTC ngày 16/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà trên Quốc lộ 32.

Điều 3: Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí cầu Trung Hà và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Cục Thuế, Kho bạc NN tỉnh Phú Thọ,
- Lưu: VP (HC, TH), TCT (HC, NV4)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150/2002/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150/2002/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2002
Ngày hiệu lực27/12/2002
Ngày công báo20/01/2003
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150/2002/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 150/2002/QĐ-BTC áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà Quốc lộ 32 xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe tương tự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150/2002/QĐ-BTC áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà Quốc lộ 32 xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe tương tự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150/2002/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành12/12/2002
        Ngày hiệu lực27/12/2002
        Ngày công báo20/01/2003
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 150/2002/QĐ-BTC áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà Quốc lộ 32 xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe tương tự

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 150/2002/QĐ-BTC áp dụng mức thu phí sử dụng cầu Trung Hà Quốc lộ 32 xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, xe tương tự

           • 12/12/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2003

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực