Quyết định 150-TCTK/VT

Quyết định 150-TCTK/VT năm 1975 ban hành bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư do Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 150-TCTK/VT bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư


TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-TCTK/VT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 1975 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VẬT TƯ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 72-CP ngày 5-4-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-2-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra;
Căn cứ quyết định số 168-TTg ngày 17-9-1970 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê định kỳ chính thức;
Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và kế hoạch hóa cung ứng vật tư kỹ thuật và để phục vụ cho việc lập bảng cân đối tổng sản phẩm xã hội trong nền kinh tế quốc dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành 2 biểu mẫu báo cáo dưới đây kèm theo quyết định này, bổ sung vào hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư kỹ thuật áp dụng cho các Bộ, các ngành có tổ chức cung ứng về sử dụng vật tư kỹ thuật (ban hành theo quyết định số 136-PPCĐ/TK ngày 10-7-1971 của Tổng cục Thống kê);

- Biểu số 19 VT/TW: Cân đối phân phối vật tư kỹ thuật (báo cáo 6 tháng và năm)

- Biểu số 20 VT/TW: Cân đối vật tư của các đơn vị sử dụng (báo cáo 6 tháng và năm)

Điều 2. – Các biểu mẫu báo cáo bổ sung nói ở điều 1, được áp dụng kể từ kỳ báo cáo năm 1976. Những điều quy định chung và trách nhiệm thi hành theo như quy định cụ thể của hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ chính thức về vật tư kỹ thuật áp dụng cho các Bộ, các ngành có tổ chức cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật (ban hành theo quyết định số 136-PPCĐ/TK ngày 10-7-1971 của Tổng cục Thống kê)

Điều 3. – Danh mục vật tư kỹ thuật của các biểu báo cáo cân đối bao gồm 34 loại nguyên, nhiên, vật liệu và 12 loại thiết bị, máy móc. Tùy theo yêu cầu của công tác quản lý và kế hoạch hóa, danh mục này có thể được sửa đổi bổ sung hàng năm.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vật tư kỹ thuật, có tổ chức cung ứng, sử dụng vật tư kỹ thuật chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quyết định này.

Điều 5. – Ông Vụ trưởng Vụ thống kê cung ứng vật tư kỹ thuật có trách nhiệm giúp Tổng cục Thống kê phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra đôn đốc các Bộ, các ngành thực hiện các biểu mẫu báo cáo nói ở điều 1.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Hoàng Trình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 150-TCTK/VT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu150-TCTK/VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 150-TCTK/VT

Lược đồ Quyết định 150-TCTK/VT bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 150-TCTK/VT bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu150-TCTK/VT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýHoàng Trình
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 150-TCTK/VT bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 150-TCTK/VT bổ sung biểu mẫu báo cáo thống kê vật tư