Quyết định 1500/QĐ-TTg

Quyết định 1500/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1500/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (Tờ trình số 1748/TTr-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1358/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Hòa Bình (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-TTg, ngày 09/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

2. Nhân dân và cán bộ phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

3. Ban chính sách kinh tế-xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

4. Phòng Tổ chức - Tổng hợp, sở xây dựng tỉnh Hòa Bình;

5. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

6. Trường Trung học phổ thông Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

7. Ông Hà Xuân Trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

8. Ông Bùi Văn Khâm, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

9. Ông Nguyễn Huy Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình;

10. Ông Bùi Văn Sơn, Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình;

11. Ông Hoàng Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình;

12. Ông Quách Đình Minh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình;

13. Ông Tô Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm Y tễ dự phòng, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình;

14. Ông Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình;

15. Ông Nguyễn Minh Toan, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình,

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1500/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1500/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2007
Ngày hiệu lực09/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1500/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1500/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1500/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1500/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/11/2007
        Ngày hiệu lực09/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1500/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1500/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 09/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực