Quyết định 1502/QĐ-UBND

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG BÌNH THUẬN TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1631/TTr-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

1. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

2. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận có chức năng thực hiện việc quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trên lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng các công trình xây dựng thuộc các ngành kinh tế kỹ thuật trong và ngoài tỉnh; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn; nghiên cứu, phản biện khoa học về các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật; tư vấn tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án kiến trúc, quy hoạch.

3 Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Bình Thuận; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành cấp trên.

4. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận có cơ cấu tổ chức gồm:

1. Lãnh đạo Viện, gồm: Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: gồm 06 phòng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Thiết kế Quy hoạch.

- Phòng Thiết kế Công trình.

- Phòng Kỹ thuật - Đo đạc.

- Phòng Tư vấn Xây dựng.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Phát triển đô thị.

Điều 3.

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc và mối quan hệ công tác của Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận theo đúng nội dung Đề án thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2017.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các công tác về nhân sự, tài sản, tài chính và các vấn đề có liên quan khác theo đúng nội dung của Đề án thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận, đảm bảo các điều kiện để Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2738/QĐ-CTUBBT ngày 24 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1502/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1502/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực05/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1502/QĐ-UBND 2017 thành lập Viện Quy hoạch xây dựng Sở Xây dựng Bình Thuận

           • 05/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực