Quyết định 151/1999/QĐ-UB

Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý đối với nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 1224/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/1999/QĐ-UB

Ngày 08 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI NHÀ Ở CHO THUÊ THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, THỊ XÃ BẢO LỘC NHƯNG BÊN THUÊ ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THUÊ CHO NGƯỜI KHÁC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và ủy ban Nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính Phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà;

Căn cứ công văn số 806/BXD-QLN ngày 31/5/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 60/CP và 61/CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng tại tờ trình số 291/TT-KDN ngày 04/8/1999;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 1136/TT-XD-QLN ngày 20/8/1999 về việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 02/01/1997 của ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt và thị xã Bảo Lộc nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác từ trước ngày ban hành quyết định này thì xử lý như sau:

a/ Đối với nhà ở phù hợp với quy hoạch là đất ở, việc chuyển nhượng quyền thuê nhà là tự nguyện, không có tranh chấp, bên thuê nhà đã chuyển đi chỗ khác, người nhận lại quyền thuê nhà đã đến ở và không có chỗ ở khác, có hộ khẩu thường trú tại địa phương (nơi có nhà), thì cho phép Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng được làm thủ tục chuyển hợp đồng thuê cho người đang ở.

b/ Người được nhận hợp đồng thuê mới có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ phát triển nhà của tỉnh với mức bằng lệ phí trước bạ của loại nhà tương ứng khi chuyển quyền sở hữu nhà ở (nộp tại Kho bạc Nhà nước theo giấy báo nộp tiền của Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng).

Điều 2: Giao Sở Xây dựng, công ty Kinh doanh và phát triển nhà Lâm Đồng với chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung quyết định này.

Quyết định này thay thế cho quyết định số 01/QĐ-UB ngày 02/01/1997 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng ủy ban Nhân dân Tỉnh, Chủ tịch ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thị xã Bảo Lộc, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Giám đốc công ty Kinh doanh và phát triển nhà Lâm Đồng và thủ trưởng các ngành có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Q.CHỦ TỊCH
Đặng Đức Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu151/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/1999
Ngày hiệu lực18/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu151/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐặng Đức Lợi
        Ngày ban hành18/11/1999
        Ngày hiệu lực18/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước