Quyết định 151/2001/QĐ-TTg

Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một Thứ trưởng Bộ Tài chính làm ủy viên ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : QHQT (5b), Văn thư.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu151/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2001
Ngày hiệu lực05/10/2001
Ngày công báo15/11/2001
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu151/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành05/10/2001
        Ngày hiệu lực05/10/2001
        Ngày công báo15/11/2001
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 151/2001/QĐ-TTg bổ sung thành viên ủy ban Công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài

            • 05/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực