Quyết định 151-HĐBT

Quyết định 151-HĐBT năm 1981 về việc giao chỉ tiêu điều động lao động đi xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 151-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 1981 VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU ĐỘNG LAO ĐỘNG ĐI XÂY DỰNG KINH TẾ MỚI QUÝ I NĂM 1982

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981.
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Tạm giao chỉ tiêu điều động lao động đi xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982 như sau:

Lao động Nhân khẩu

Tổng số:

100.000 150.000

(Chỉ tiêu cụ thể của các địa phương điều đi và tiếp nhận theo văn bản đính kèm theo) (1).

Điều 2- Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không đăng chỉ tiêu cụ thể.

 

Võ Chí Công

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 151-HĐBT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 151-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/1981
Ngày hiệu lực 23/12/1981
Ngày công báo 31/12/1981
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 151-HĐBT giao chỉ tiêu điều động lao động xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 151-HĐBT giao chỉ tiêu điều động lao động xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 151-HĐBT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Võ Chí Công
Ngày ban hành 08/12/1981
Ngày hiệu lực 23/12/1981
Ngày công báo 31/12/1981
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 08/12/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/12/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/12/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực