Quyết định 151/QĐ-TTg

Quyết định 151/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 151/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 151/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (Tờ trình số 1692/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1768/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 12 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hà Nam;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Khoa Tự nhiên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, tỉnh Hà Nam;

02. Trường Trung học Phổ thông B Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

03. Trường Trung học Cơ sở xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

04. Trường Trung học Cơ sở Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

05. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

06. Trường Mầm non Hoa Sen, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

07. Ông Nguyễn Viết An, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

08. Ông Lê Đình Hiếu, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam;

09. Ông Bùi Văn Hòe, Trưởng phòng Phòng Trung học Phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam;

10. Bà Ngô Thị Kim Lan, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam;

11. Bà Nguyễn Thị Liễu, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

12. Ông Vũ Đức Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông A Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

13. Ông Nguyễn Viết Phong, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nam, tỉnh Hà Nam;

14. Bà Nguyễn Thị Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

15. Ông Bùi Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam;

16. Ông Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng phòng Phòng Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu151/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực04/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 151/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 151/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu151/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/02/2008
        Ngày hiệu lực04/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 151/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 151/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực