Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN đã được thay thế bởi Thông tư 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 09/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1510/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1510/2001/QĐ-NHNN NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 516/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 18/12/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại Chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Giao Vụ Kế toán - Tài chính:

1. Nghiên cứu, soạn thảo trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành "Chế độ báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước".

2. Căn cứ quy định tại các quy chế và chế độ kế toán nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước đã ban hành, có hướng dẫn bằng văn bản về việc lập, gửi, nhận các báo cáo kế toán khác để các đơn vị Ngân hàng Nhà nước thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1510/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1510/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực15/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1510/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1510/2001/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
        Ngày ban hành30/11/2001
        Ngày hiệu lực15/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN báo cáo kế toán đối với đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin báo cáo hủy bỏ Quyết định 516/2000/QĐ-NHN