Quyết định 1510/QĐ-TTg

Quyết định 1510/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1510/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1510/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 38/UBND-NC ngày 11 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1429/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2007)
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Ninh (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-TTg, ngày 12/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Trưởng Mầm non Hoa Hồng, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

02. Trưởng Mần non Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

03. Trưởng Tiểu học Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

04. Trường Tiểu học thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

05. Trường Tiểu học Phượng Mai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

06. Trường Tiểu học Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

07. Trường Tiểu học Phú Hòa B, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

08. Trường Tiểu học Tam Đa số 1, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;

09. Trường Trung học cơ sở Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;

10. Trường Trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;

11. Trường Trung học cơ sở Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

12. Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

13. Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

14. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

15. Ông Nguyễn Hữu Sánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;

16. Ông Tống Văn Huấn, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

17. Ông Phạm Văn Tiến, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

18. Bà Nguyễn Thị Cạnh, Hiệu trưởng Trường Mần non Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1510/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1510/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1510/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1510/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1510/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1510/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1510/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1510/QĐ-TTg tặng thưởng bằng khen Thủ tướng Chính phủ

            • 12/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực