Quyết định 1511/QĐ-TTg

Quyết định 1511/QĐ-TTg năm 2007 Tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1511/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1511/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 38/UBND-NC ngày 11 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1429/TTr-BTĐKT ngày 30 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh, năm học 2006-2007.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1511/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1511/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1511/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1511/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1511/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1511/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1511/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1511/QĐ-TTg tặng thưởng cờ thi đua Chính phủ

            • 12/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực