Quyết định 1511/QĐ-UBND

Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1511/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Hà Nội 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1511/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, gồm:

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tư pháp;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Y tế;

- Thanh tra;

- Phòng Kinh tế;

- Phòng Quản lý đô thị;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Điều 2.

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm thực hiện theo Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội và các hướng dẫn bổ sung liên quan.

3. Số biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm trước mắt được bố trí từ công chức và lao động hợp đồng trong biên chế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm và được bổ sung khi có quyết định giao biên chế của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm chính thức hoạt động từ ngày 01/4/2014.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố;
- CT, các PCTUBND Thành phố;
- Như Điều 4;
- CVP, các PCVP UBND Thành phố;
- Lưu: VT, SNV, NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1511/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1511/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2014
Ngày hiệu lực20/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1511/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1511/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Hà Nội 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1511/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Hà Nội 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1511/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Hồng Khanh
        Ngày ban hành20/03/2014
        Ngày hiệu lực20/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1511/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Hà Nội 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1511/QĐ-UBND tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Hà Nội 2014

         • 20/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực