Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược, phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam” (TA 7251-VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1514/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM” (TA 7251-VIE) DO ADB TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược, phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam” (TA 7251-VIE) do ADB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban quản lý dự án TA 7251-VIE;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày 28/6/2010 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Văn phòng tư vấn GFA và Bộ Nông nghiệp và PTNT về nội dung, hoạt động và thời hạn hợp đồng dự án TA 7251-VIE;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian hoạt động dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam” (TA 7251-VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 như sau:

Thời gian thực hiện dự án: 23 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn), từ ngày 02/8/2010 đến ngày 30/6/2012.

Điều 2. Các nội dung trong các Điều khoản khác của Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT được giữ nguyên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban Ban quản lý các dự án nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ngân hàng NN VN;
- Bộ KHĐT, TC, TN&MT; Ngân hàng NNVN;
- Các Cục, Vụ: CN, TCCB, HTQT; KH; TC; KHCN&MT;
- Ban QL DANN;
- Lưu: VT, HTQT - (HTMC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1514/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1514/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2012
Ngày hiệu lực26/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1514/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1514/QĐ-BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành26/06/2012
        Ngày hiệu lực26/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1514/QĐ-BNN-HTQT năm 2012 điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ

            • 26/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực