Quyết định 1516/QĐ-TTg

Quyết định 1516/QĐ-TTg năm 2007 về việc ông Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1516/QĐ-TTg Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:1516/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG HÀ HỌC TRẠC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét báo cáo của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 1197/KHXH ngày 11 tháng 10 năm 2007, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3086/TTr-BNV ngày 26 tháng 10 năm 2007;
Để thực hiện chính sách cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ông Hà Học Trạc, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 12 năm 2007.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam và ông Hà Học Trạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP
- Các Ban: Tổ chức TW, Tuyên Giáo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KG, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1516/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1516/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực01/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1516/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1516/QĐ-TTg Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1516/QĐ-TTg Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1516/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành12/11/2007
       Ngày hiệu lực01/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1516/QĐ-TTg Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1516/QĐ-TTg Hà Học Trạc, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam nghỉ hưu

            • 12/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực