Quyết định 1518/QĐ-TTg

Quyết định 1518/QĐ-TTg năm 2007 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1518/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1518/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1185/BVHTTDL-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia thay ông Lê Doãn Hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, Các PTTg CP;
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc CP
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: ĐP, CN, TH;
- Lưu: VT, VX (3), DVT 75

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1518/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1518/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1518/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1518/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1518/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1518/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1518/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1518/QĐ-TTg thay đổi thành viên Ban chỉ đạo nhà nước xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia

            • 12/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực