Quyết định 1518/QĐ-UB

Quyết định 1518/QĐ-UB năm 1977 về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978 đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1518/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG TÁC CẢI TẠO, QUY HOẠCH, ĐIỀU CHỈNH VÀ THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT Ở THÀNH PHỐ NĂM 1977 - 1978

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
Căn cứ vào quyết định số 111-CP ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chánh phủ ban hành chánh sách quản lý, cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà đất ở các đô thị, các tỉnh phía Nam ;
Căn cứ vào quyết định cuộc họp ngày 5-10-1977 của Thường vụ Thành ủy xét duyệt công tác cải tạo nhà đất 2 năm 1977 – 1978 và kế hoạch cải tạo thí điểm quận 3 ;
Sau khi có sự nhất trí của Ban Cải tạo của Bộ Xây dựng và Ban Cải tạo Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978.

Điều 2. Hoàn thành kế hoạch cải tạo thí điểm về nhà đất ở quận 3 vào cuối tháng 11-1977 và hoàn thành chuẩn bị ở các quận, huyện để tháng 12-1977 bắt đầu triển khai công tác cải tạo nhà đất trong toàn thành phố.

Điều 3. Ban Cải tạo của Thành phố, Ban Cải tạo nhà đất Thành phố và Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện kế hoạch cải tạo, báo cáo thường xuyên kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Ủyban nhân dân các quận, huyện có nhiệm vụ cụ thể hóa kế hoạch cải tạo nhà đất tại quận, huyện mình và hoàn thành vào qúi I năm 1978.

Điều 5. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cải tạo của Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án, Công an, Ban Kinh tế mới và các ban, ngành liên quan khác cấp Thành phố, cấp quận, huyện và phường, xã và các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp trung ương đóng tại thành phố, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và Ủy ban nhân dân các cấp để đảm bảo công tác cải tạo nhà đất được tiến hành nhanh gọn, đạt kết quả theo yêu cầu.

Điều 6. Các kinh phí công tác cải tạo nhà đất được xét theo biên chế và theo nhu cầu công tác thật cần thiết với tinh thần hết sức tiết kiệm, hàng tháng, hàng qúy do Sở Tài chính cấp phát.

Điều 7. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Cải tạo của Thành phố, Ban Cải tạo nhà đất, Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng, Giám đốc Sở Công an, Viện Kiểm sát, Giám đốc Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC




Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1518/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/1977
Ngày hiệu lực23/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1518/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1518/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành23/11/1977
        Ngày hiệu lực23/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1518/QĐ-UB công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 1978