Quyết định 1519/QĐ-TTg

Quyết định 1519/QĐ-TTg năm 2001 về việc chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1519/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XÂY LẮP 1  THUỘC TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại Công văn số 4674/TM-TCCB ngày 16 tháng 11 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ công ty cổ phần là 10.000.000.000 đồng.

Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần giá trị thuộc vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần nhà nước: 30% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp: 45% vốn điều lệ;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 25% vốn điều lệ.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xây lắp 1 đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là 28.006.723.839 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.144.635.384 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 46.290 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi: 1.388.700.000 đồng.

Trong đó, cổ phần ưu đãi trả dần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp là 17.970 cổ phần. Phần giá trị trả dần là 1.257.900.000 đồng.

4. Kinh phí đào tạo, đào tạo lại, trợ cấp cho lao động tự nguyện thôi việc, chi phí cổ phần hóa thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 – PETROLIMEX.

- Tên giao dịch quốc tế:

PETROLIMEX CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 1.

- Tên viết tắt: PCC 1.

- Trụ sở chính: số 550 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex kinh doanh các ngành nghề quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex:

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và kế toán trưởng Công ty xây lắp 1 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc Công ty xây lắp 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp 1 Petrolimex chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1519/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1519/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực30/11/2001
Ngày công báo08/01/2002
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1519/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1519/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành30/11/2001
        Ngày hiệu lực30/11/2001
        Ngày công báo08/01/2002
        Số công báoSố 1
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1519/QĐ-TTg chuyển Công ty Xây lắp 1 thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thành công ty cổ phần

           • 30/11/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2002

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực