Quyết định 1519/QĐ-TTg

Quyết định 1519/QĐ-TTg năm 2007 về việc hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1519/QĐ-TTg hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1519/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2007

‘ 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẾN SỐ 2 CẢNG NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (văn bản số 3714/UBND-TH ngày 12 tháng 9 năm 2007) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7729/BKH-KTĐP< ngày 22 tháng 10 năm 2007); Tài chính (văn bản số 13800/BTC-ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007) về việc hỗ trợ vốn đầu tư Dự án Bến số 2 cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ 200 tỷ đồng (hai trăm tỷ đồng) trong 3 năm từ năm 2007 đến năm 2009 (năm 2007: 30 tỷ đồng, năm 2008: 70 tỷ đồng và năm 2009 100 tỷ đồng) từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Thanh Hóa để thanh toán khối lượng hoàn thành của Dự án Bến số 2, cảng Nghi Sơn.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bố trí từ nguồn ngân sách địa phương để thanh toán cho khối lượng còn lại của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, Các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, GTVT;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý
 các Vụ: ĐP, CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1519/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1519/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1519/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1519/QĐ-TTg hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1519/QĐ-TTg hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1519/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1519/QĐ-TTg hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1519/QĐ-TTg hỗ trợ vốn đầu tư dự án bến số 2 Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

             • 12/11/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/11/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực