Quyết định 152/2000/QĐ-BTC

Quyết định 152/2000/QĐ-BTC công bố danh mục Thông tư liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 152/2000/QĐ-BTC danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 152/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 152/2000/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
Căn cứ Nghị định số 101/CP ngày 23/9/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Sau khi trao đổi và thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục 11 Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì cùng các Bộ, ngành ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 đã hết hiệu lực pháp luật ( kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

DANH MỤC

GỒM 11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ CÙNG CÁC BỘ, NGÀNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1999 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số 152/2000/QĐ-BTC ngày 22/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

1

2

3

4

5

I. LĨNHVỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

66/TT-LT

25-09-1997

Hướng dẫn thực hiện chuyển dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại quốc doanh thành vốn Ngân sách Nhà nước cấp cho các doanh nghiệp Nhà nước

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

2

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/TC-NH

02-06-1994

Về việc quản lý và sử dụng vốn vay của các Tổ chức tín dụng quốc tế

III. KHO BẠC NHÀ NƯỚC

3

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

09/TTLB

27-02-1990

Quy định tạm thời về việc mở tài khoản quan hệ thanh toán và tiền mặt giữa hệ thống Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước

4

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

44/TTLB

27-09-1990

Hướng dẫn bổ sung về việc điều hoà, đảm bảo tiền mặt giữa hệ thống Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP

5

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải

236TT/LB

07-12-1983

Quy định và hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát sửa chữa cầu đường bộ

6

Thông tư liên bộ Bộ tài chính - Bộ nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

27TT/LB

30-03-1994

Quy định về chế độ chi và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

7

Thông tư liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động thương binh và Xã hội

07TT/LB

27-05-1996

Hướng dẫn thi hành chế độ ưu đãi đối với người có công với Cách mạng và con em của họ đang học tại các trường

V. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH AN NINH QUỐC GIA

8

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Tổng Cục hải quan

61/TT-LB

24-10-1992

Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thu thuế xuất nhập khẩu tiểu ngạch

9

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Tổng Cục hải quan

31/TT-LB

07-04-1993

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí Hải quan

10

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính-Uỷ ban Dân tộc miền núi

78/TT-LB

11-09-1993

Hướng dẫn cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống và kiểm soát ma tuý

11

Thông tư liên bộ Bộ Tài chính - Tổng Cục hải quan

80/TT-LB

04-10-1994

Bổ sung, sửa đổi chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí Hải quan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2000/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2000
Ngày hiệu lực07/10/2000
Ngày công báo22/10/2000
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 152/2000/QĐ-BTC danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 152/2000/QĐ-BTC danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/2000/QĐ-BTC danh mục Thông tư liên tịch hết hiệu lực pháp luật

         • 22/09/2000

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/10/2000

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/10/2000

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực