Quyết định 1524/QĐ-UBND

Quyết định 1524/QĐ-UBND năm 2017 công bố định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1524/QĐ-UBND 2017 dự toán vệ sinh mặt đường bằng máy dịch vụ công ích Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG BẰNG MÁY TRONG LĨNH VỰC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 17/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 1549/UBND-ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy và định mức công tác Tuần tra, kiểm tra thường xuyên cầu trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề ngh của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 5941/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2016 về việc công bố các đnh mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy và định mức công tác Tuần tra, kiểm tra thường xuyên cầu trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục đính kèm.

1. Định mức dự toán công tác vệ sinh mặt đường bằng máy trong lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí, giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện định mức này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Bùi Xuân Cường

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG BẰNG MÁY
(Ban hành kèm Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

CD.03.08.20 - Công tác vệ sinh mặt đường bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; Thiết lập rào chắn, biển báo ATGT; Nhân công nhặt rác lớn phía trước của máy vét đất lề; Xe vệ sinh mặt đường tiến hành vệ sinh từ mặt đường đến lề đường; Nhân công vệ sinh phần đường xe vệ sinh không thực hiện tới và vận chuyển đến điểm tập kết xúc đổ lên phương tiện vận chuyển; Thu dọn rào chắn - di chuyển về nơi quy định.

Đơn vị tính: lần/1km

Mã hiệu

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

CD.03.08.20

- Nhân công bậc 3,5/7

công

0,248

- Máy thi công

 

 

Máy vệ sinh SCHWAE A4000

ca

0,082

Ghi chú: Trị số định mức nêu trên áp dụng cho đường có hai làn xe, có hoặc không có vỉa hè và không có dải phân cách giữa, thực hiện vệ sinh mặt đường 02 vệt (mép đường bên trái và mép đường bên phải);

- Khi áp dụng đối với đường có 01 dải phân cách dạng hở (không có đế móng liên tục) thực hiện vệ sinh mặt đường 03 vệt (mép đường bên trái, mép đường bên phải và 01 vệt ở dải phân cách) thì trị số hao phí nhân với hệ số K = 1.5; trường hợp đường có nhiều hơn một dải phân cách dạng hở thì từ dải phân cách dạng hở thứ 2 cứ mỗi dải phân cách dạng hở được cộng thêm 0,5 vào hệ số điều chỉnh;

- Khi áp dụng đối với đường có 01 dải phân cách dạng kín thực hiện vệ sinh mặt đường 04 vệt (mép đường bên trái, mép đường bên phải và 02 vệt ở dải phân cách) thì trị số hao phí nhân với hệ số K=2,0; trường hợp đường có nhiều hơn một dải phân cách dạng kín thì từ dải phân cách dạng kín thứ 2 cứ mỗi dải phân cách dạng kín được cộng thêm 1,0 vào hệ số điều chỉnh.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1524/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1524/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2017
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo15/05/2017
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1524/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1524/QĐ-UBND 2017 dự toán vệ sinh mặt đường bằng máy dịch vụ công ích Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1524/QĐ-UBND 2017 dự toán vệ sinh mặt đường bằng máy dịch vụ công ích Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1524/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýBùi Xuân Cường
        Ngày ban hành04/04/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo15/05/2017
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1524/QĐ-UBND 2017 dự toán vệ sinh mặt đường bằng máy dịch vụ công ích Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1524/QĐ-UBND 2017 dự toán vệ sinh mặt đường bằng máy dịch vụ công ích Hồ Chí Minh

            • 04/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực