Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2 đã được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1526/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1526/2001/QĐ-NHNN NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC HUỶ BỎ MÃ NGÂN HÀNG TRONG HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22/02/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Huỷ bỏ ký hiệu số thứ tự của Ngân hàng Thương mại cổ phần nông thôn Thạnh Thắng - 347 tại điểm c khoản 3 Điều 5 "Quy định về hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1526/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1526/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2001
Ngày hiệu lực21/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1526/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1526/2001/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýTrần Minh Tuấn
        Ngày ban hành06/12/2001
        Ngày hiệu lực21/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng Tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước QĐ 59/2000/QĐ-NHNN2