Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 cho phép lập dự án đầu tư Cải tạo, xây dựng đường giao thông vào khu ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 lập dự án cải tạo đường giao thông vào khu ký túc xá


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1527/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: CẢI TẠO, XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG VÀ KHU KÝ TÚC XÁ, TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020, nay là Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2975/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2007 Phê duyệt Thiết kế quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể Trường Cao đẳng nghề Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ, nay là Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ;

Xét tờ trình số 150/TTr-CĐPT ngày 27/5/2013 về việc xin phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục hạ tầng khu ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép lập dự án đầu tư: Cải tạo, xây dựng đường giao thông vào khu ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, xây dựng đường giao thông vào khu ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.

4. Nội dung công việc:

Khảo sát, lập dự án cải tạo, xây dựng đường giao thông và hạ tầng khu ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ gồm một số hạng mục sau:

- Cải tạo đường giao thông vào khu vực ký túc xá, tổng chiều dài khoảng 1,5 km.

- Xây dựng cầu từ khu ký túc xá sang khu giảng đường, dài khoảng 80m.

- Hạ tầng: Xây tường rào khu ký túc xá, lát gạch và trồng cây trong sân ký túc xá.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước giao Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Điều 2. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng công trình và chức năng, nhiệm vụ được giao, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ rà soát chi tiết các hạng mục; xác định qui mô dự án phù hợp với nội dung ở khoản 4, Điều 1 trong Quyết định này; triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc NN Phú Thọ;
- Lưu VT, KH. (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1527/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1527/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2013
Ngày hiệu lực04/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1527/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 lập dự án cải tạo đường giao thông vào khu ký túc xá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 lập dự án cải tạo đường giao thông vào khu ký túc xá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1527/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Thu
        Ngày ban hành04/07/2013
        Ngày hiệu lực04/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 lập dự án cải tạo đường giao thông vào khu ký túc xá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1527/QĐ-BNN-KH năm 2013 lập dự án cải tạo đường giao thông vào khu ký túc xá

            • 04/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực