Quyết định 1527/QĐ-UBND

Quyết định 1527/QĐ-UBND năm 2007 về chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1527/QĐ-UBND 2007 chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/QĐ-UBND

Huế, ngày 04 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ CHI CỤC KIỂM LÂM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của kiểm lâm ở địa phương;

Căn cứ Thông báo số 129-TB/TU ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 435/SNV-TCNS  ngày 03 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài chính và các ngành liên quan tổ chức việc chuyển giao và tiếp nhận Chi cục Kiểm lâm theo nguyên tắc chuyển nguyên trạng về tổ chức, biên chế, tài sản, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc, nhiệm vụ kế hoạch, tài chính của Chi cục Kiểm lâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1527/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực15/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1527/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1527/QĐ-UBND 2007 chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1527/QĐ-UBND 2007 chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1527/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành04/07/2007
        Ngày hiệu lực15/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1527/QĐ-UBND 2007 chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1527/QĐ-UBND 2007 chuyển giao quản lý Chi cục Kiểm lâm Huế

            • 04/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực