Quyết định 1529/QĐ-SYT

Quyết định 1529/QĐ-SYT năm 2007 về tổ chức, triển khai thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1529/QĐ-SYT tổ chức, triển khai thu phí thẩm định


UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1529/QĐ-SYT

Phan Thiết, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THU PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC; LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC

SỞ Y TẾ BÌNH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược;
Theo đề nghị của Chánh thanh tra Sở y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm việc thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược đối với cơ sở y tế tư nhân theo quy định tại khoản 13, 14, 15 mục II biểu mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược và mục II biểu mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề y, dược ban hành kèm theo quyết định số 44/2005/QĐ-BTC Trong đó, chú ý thu phí và lệ phí đối với các cơ sở có mở dịch vụ xoa bóp day ấn huyệt (massage).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Sở Y tế, chánh văn phòng Sở Y tế, trưởng phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm, trưởng phòng tài chính - kế toán và bộ phận một cửa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
Bùi Tấn Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1529/QĐ-SYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1529/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực31/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1529/QĐ-SYT

Lược đồ Quyết định 1529/QĐ-SYT tổ chức, triển khai thu phí thẩm định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1529/QĐ-SYT tổ chức, triển khai thu phí thẩm định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1529/QĐ-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýBùi Tấn Phúc
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực31/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1529/QĐ-SYT tổ chức, triển khai thu phí thẩm định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1529/QĐ-SYT tổ chức, triển khai thu phí thẩm định

            • 31/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực