Quyết định 153/QĐ-BNN-XD

Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2014 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

2. Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, tỉnh Hà Tĩnh

3. Hồ chức nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Đập dâng Vân Phong, tỉnh Bình Định.

5. Hồ chức nước Tà Rục, tỉnh Khánh Hòa.

6. Cụm đầu mối Hồ chứa nước Ea Rớt, công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

3. Cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

- Các chủ đầu tư có công trình nêu tại Điều 1: tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần) ngay sau khi có thông báo vốn kế hoạch năm 2014 và phương án PCLB hạng mục công trình đầu mối trước lũ tiểu mãn, gửi quyết định về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình); tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNN, Ban chỉ huy PCLB địa phương triển khai phương án PCLB theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình mùa lũ bão năm 2014;

- Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng Cục thủy lợi, Vụ kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn kế hoạch năm 2014 và công tác phòng chống lụt bão; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc các Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNN các tỉnh có công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/hợp);
- UBND các tỉnh có CT (để p/hợp);;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT như Điều 1;
- Lưu: VT, XD (08 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu153/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/QĐ-BNN-XD năm 2014 danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ

            • 25/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực