Quyết định 153/QĐ-BXD

Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ Quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Vụ Pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh và TP: TP Hà nội, TP HCM, TP Đà Nẵng, Bắc ninh, Quảng ninh, Nghệ an, Quảng nam, Đồng nai, Bình dương;
- Lưu: VP, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu153/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính xây dựng

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực