Quyết định 1530/QĐ-TTg

Quyết định 1530/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1530/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1530/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 6328/BNN-TY ngày 07 tháng 8 năm 2015, số 6237/BNN-TY ngày 05 tháng 8 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 11784/BTC-TCDT ngày 26 tháng 8 năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5838/BKHĐT-KTDV ngày 20 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 300.000 liều vắc xin dịch tả lợn, 80.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 100 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để phòng chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Ninh: 300.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 80.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 20.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine.

- Tỉnh Hà Tĩnh: 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Tiền Giang: 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Quảng Trị: 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Cà Mau: 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1530/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1530/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2015
Ngày hiệu lực03/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1530/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1530/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1530/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1530/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành03/09/2015
        Ngày hiệu lực03/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1530/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1530/QĐ-TTg xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương 2015

             • 03/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực