Quyết định 1536/QĐ-UBND

Quyết định 1536/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1536/QĐ-UBND 2017 đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1536/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC SƠN 1, THÀNH PHỐ BẢO LỘC.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 206/BC-KHĐT ngày 30/6/2017 báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án xây dựng Trường tiu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc, như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trường tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc.

2. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đầu tư cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu học tập của học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển hệ thống Trường tiểu học theo hướng đạt chuẩn quốc gia.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

a) Giai đoạn 2018 - 2020:

- Xây dựng khối 18 phòng học, cao 03 tầng, với diện tích sàn xây dựng 1.590m2.

- Xây dựng khối Hành chính - Quản trị, phục vụ học tập (gồm: thư viện, phòng hội đồng, y tế, hoạt động đội, hỗ trợ khuyết tật, thiết bị; các phòng hiệu bộ, hành chính), cao 02 tng, với diện tích sàn xây dựng 768m2.

- Xây dựng khối 06 phòng học và 04 phòng chức năng, cao 02 tầng; với diện tích sàn xây dựng 960m2.

- Hạ tầng: sân trường; cổng, hàng rào; hệ thống điện, nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy.

b) Giai đoạn sau năm 2020:

- Xây dựng khối 16 phòng học (11 phòng học và 05 phòng học chức năng: nhạc, vẽ, tin học, anh văn, truyền thống), cao 03 tầng, với diện tích sàn xây dựng 1.515m.

- Xây dựng hành lang kết nối các khối phòng học và sảnh đón học sinh, với diện tích xây dựng 330m2.

- Hạ tầng: sân trường.

5. Địa điểm xây dựng: phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc.

6. Tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng (hai mươi lăm tỷ đồng), với phân kỳ đầu tư như sau:

- Giai đoạn 2018 - 2020: 15.000 triệu đồng;

- Giai đoạn sau năm 2020: 10.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh giai đoạn 2017- 2020 và sau năm 2020.

8. Thời gian thực hiện dự án: chia thành hai giai đoạn theo phân kỳ đầu tư.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước liên quan để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH,
VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2017
Ngày hiệu lực12/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1536/QĐ-UBND 2017 đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1536/QĐ-UBND 2017 đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành12/07/2017
        Ngày hiệu lực12/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1536/QĐ-UBND 2017 đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1536/QĐ-UBND 2017 đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lâm Đồng

            • 12/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực