Quyết định 1537/QĐ-BKHCN

Quyết định 1537/QĐ-BKHCN năm 2017 về hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1537/QĐ-BKHCN 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1537/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/2/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 22 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6474-1:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 1: Phân cấp

2.

TCVN 6474-2:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 2: Tải trọng môi trường và cơ sở thiết kế

3.

TCVN 6474-3:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật

4.

TCVN 6474-4:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 4: Hệ thống neo buộc định vị

5.

TCVN 6474-5:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 5: Hệ thống công nghệ

6.

TCVN 6474-6:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 6: Hệ thống xuất và nhập dầu/khí

7.

TCVN 6474-7:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 7: Lắp đặt, kết nối và chạy thử.

8.

TCVN 6474-8:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 8: Kiểm tra trong khai thác

9.

TCVN 6474-9:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi - Phần 9: Những quy định cụ thể

10.

TCVN 6475-1:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 1: Quy định chung

11.

TCVN 6475-2:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển

12.

TCVN 6475-3:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 3: Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận

13.

TCVN 6475-4:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 4: Nguyên tắc thiết kế

14.

TCVN 6475-5:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 5: Cơ sở thiết kế

15.

TCVN 6475-6:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 6: Tải trọng

16.

TCVN 6475-7:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 7: Chỉ tiêu thiết kế

17.

TCVN 6475-8:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 8: Ống

18.

TCVN 6475-9:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 9: Các bộ phận đường ống và lắp ráp

19.

TCVN 6475-10:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 10: Chống ăn mòn và bọc gia tải

20.

TCVN 6475-11:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 11: Lắp đặt

21.

TCVN 6475-12:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 12: Hàn

22.

TCVN 6475-13:2007

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 13: Kiểm tra không pháp hủy

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1537/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1537/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2017
Ngày hiệu lực13/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1537/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1537/QĐ-BKHCN 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1537/QĐ-BKHCN 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1537/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành13/06/2017
        Ngày hiệu lực13/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1537/QĐ-BKHCN 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1537/QĐ-BKHCN 2017 hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia phân cấp và giám sát kỹ thuật

            • 13/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực