Quyết định 154/2001/QĐ-TTg

Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về Đại học Quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (tờ trình số 591/TT/ĐHQG-TPHCM ngày 06 tháng 8 năm 2001), Bộ trưởng Bộ Xây dựng (công văn số 1571/BXD-KTQH ngày 05 tháng 9 năm 2001), ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1902/UB-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 2001), ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 1977/UB.SX ngày 12 tháng 6 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chủ yếu sau :

 1. Phạm vi ranh giới sau khi điều chỉnh :

- Phía Bắc giáp xã Bình An, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

- Phía Nam giáp xa lộ Trường Sơn, trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Thể dục Thể thao Trung ương II;

- Phía Đông giáp Viện Công nghệ sinh học và sinh học nhiệt đới thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, xa lộ Hà Nội (quốc lộ 1A), trường Đại học An ninh và xã Bình An;

- Phía Tây giáp phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Diện tích đất sử dụng là 643,7 ha.

3. Quy mô đào tạo đến năm 2020 là 50.000 sinh viên.

4. Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng bao gồm :

- Khu Trung tâm (Trung tâm điều hành và Trung tâm dịch vụ công cộng ...);

- Khu học tập của các trường thành viên;

- Khu nghiên cứu - triển khai khoa học công nghệ (các Viện, Trung tâm nghiên cứu và cơ sở triển khai khoa học công nghệ);

- Khu thể dục - thể thao;

- Khu giáo dục quốc phòng;

- Khu nhà ở của sinh viên;

- Khu nhà ở công vụ.

Điều 2. Giao Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh :

1. Phối hợp với cơ quan có chức năng làm thủ tục về giao nhận đất theo quy định hiện hành và xác định mốc giới mới của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

2. Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch chung được điều chỉnh phù hợp với nội dung đã được phê duyệt;

3. Tổ chức lập các quy hoạch chi tiết và trình duyệt theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (4b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu154/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2001
Ngày hiệu lực25/10/2001
Ngày công báo22/11/2001
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu154/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành10/10/2001
        Ngày hiệu lực25/10/2001
        Ngày công báo22/11/2001
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/2001/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

            • 10/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2001

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực