Quyết định 1544/QĐ-BTC

Quyết định 1544/QĐ-BTC năm 2008 đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC về Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được thay thế bởi Thông tư 43/2009/TT-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hải quan và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1544/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2008/QĐ-BTC NGÀY 25/06/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sơ xuất trong quá trình in ấn Quyết định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Tại cuối Điều 2 (trang 2) của Quyết định, bỏ đoạn “ban hành kèm theo Quyết định số 03/2003/QĐ-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước,
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước thành phố Hồ Chí Minh;
- Ban quản lý KCN, KCX, TP. Hồ Chí Minh (sao gửi cho các công ty hạ tầng);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website của Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1544/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1544/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2008
Ngày hiệu lực15/07/2008
Ngày công báo27/07/2008
Số công báoTừ số 423 đến số 424
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1544/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1544/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Đức Chi
     Ngày ban hành15/07/2008
     Ngày hiệu lực15/07/2008
     Ngày công báo27/07/2008
     Số công báoTừ số 423 đến số 424
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2009
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1544/QĐ-BTC đính chính quyết định 43/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính