Quyết định 1547/QĐ-BKH

Quyết định 1547/QĐ-BKH năm 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1547/QĐ-BKH 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1547/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, các hội, đoàn thể các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, các hội, đoàn thể triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, thủ trưởng các hội, đoàn thể có trách nhiệm thực hiện quyết định này; tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 (bao gồm các chỉ tiêu được quy định tại Nghị quyết số 23/2008/QH12 của Quốc hội, các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu quy định tại Quyết định này); báo cáo tình hình triển khai kế hoạch và kết quả thực hiện về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chế độ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan khác ở TW;
- UBND, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- Các Hội, đoàn thể;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các vụ liên quan trong Bộ;
- Lưu vụ Tổng hợp, VT.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Tỉnh Sóc Trăng

NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ DỰ ÁN LỚN

(Theo Quyết định số 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Số TT

Danh mục các chương trình dự án

Đơn vị

Kế hoạch năm 2009

I

Các chương trình mục tiêu Quốc gia

 

 

1

Chương trình giảm nghèo

 

 

 

Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2009

%

17,97

2

Chương trình về việc làm

 

 

 

Số lao động được giải quyết việc làm mới từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm

người

6000

3

Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

 

 

- Mức giảm tỷ lệ sinh

0,30

 

- Số người mới sử dụng biện pháp tránh thai

người

86050

4

Chương trình Phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

 

 

 

- Số dân được bảo vệ phòng chống sốt rét

nghìn người

240

 

- Số lượt bệnh nhân được điều trị bệnh sốt rét

bệnh nhân

6000

 

- Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh lao

%

>85

 

- Số người được khám để phát hiện bệnh phong

nghìn người

120

 

- Tỷ lệ người nhiễm HIV được chăm sóc, quản lý, tư vấn

%

75

 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại vaccine

%

>90

 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cân nặng theo tuổi

%

19,7

 

- Số xã được triển khai dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng

24

 

- Số bệnh nhân tâm thần được chữa ổn định

bệnh nhân

432

 

- Công trình được hỗ trợ đầu tư y tế địa phương (trong CTMTQG)

công trình

1

5

Chương trình về vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

 

Số dân tối đa mắc ngộ độc thực phẩm trên 100.000 dân

dân mắc/ 100.000 dân

5

6

Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

 

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch

%

90

7

Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa

 

 

 

- Số di tích được chống xuống cấp

di tích

2

 

- Số di tích được tu bổ, tôn tạo

di tích

1

II

Chương trình 135

 

 

 

Số xã ngân sách Trung ương đầu tư

39

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

 

 

1

Giao khoán bảo vệ rừng

ha

1200

2

Trồng rừng phòng hộ và đặc dụng

ha

500

3

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

ha

200

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1547/QĐ-BKH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1547/QĐ-BKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2008
Ngày hiệu lực19/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1547/QĐ-BKH

Lược đồ Quyết định 1547/QĐ-BKH 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1547/QĐ-BKH 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1547/QĐ-BKH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành19/11/2008
        Ngày hiệu lực19/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1547/QĐ-BKH 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1547/QĐ-BKH 2008 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

           • 19/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực