Quyết định 1548/QĐ-UBND

Quyết định 1548/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1548/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 200-2010;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 14.10.2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ công văn số 112/BTTTT-KHTC ngày 14.01.2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kinh phí thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 50/2009/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông tại công văn số 210/STTTT-CNTT ngày 26.10.2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng kinh phí chi sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin năm 2010 1.560.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng); trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 1.000.000.000 đồng

- Ngân sách trung ương: 560.000.000 đồng

2. Danh mục chi sự nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin chi tiết theo bảng đính kèm.

Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính tổ chức thực hiện việc quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1548/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1548/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2010
Ngày hiệu lực10/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1548/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1548/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1548/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1548/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành10/11/2010
        Ngày hiệu lực10/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1548/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1548/QĐ-UBND ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Ninh 2010

            • 10/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực