Quyết định 155/2001/QĐ-TTg

Quyết định 155/2001/QĐ-TTg về ngày đo lường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 155/2001/QĐ-TTg ngày đo lường Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại tờ trình số 2473/TTr-BKHCNMT ngày 31 tháng 8 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 20 tháng 01 hàng năm là ngày Đo lường Việt Nam.

Điều 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức trong toàn quốc những hoạt động cụ thể, thích hợp nhân ngày Đo lường Việt Nam, nhằm huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào phát triển lĩnh vực đo lường.

Điều 3. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ,
Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : KG (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2001
Ngày hiệu lực26/10/2001
Ngày công báo22/11/2001
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 155/2001/QĐ-TTg ngày đo lường Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 155/2001/QĐ-TTg ngày đo lường Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu155/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành11/10/2001
        Ngày hiệu lực26/10/2001
        Ngày công báo22/11/2001
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 155/2001/QĐ-TTg ngày đo lường Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/2001/QĐ-TTg ngày đo lường Việt Nam

             • 11/10/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2001

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/10/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực