Quyết định 1550/QĐ-BKHCN

Quyết định 1550/QĐ-BKHCN năm 2014 đính chính Thông tư 22/2013/TT-BKHCN về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1550/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 22/2013/TT-BKHCN quản lý đo lường kinh doanh vàng


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 22/2013/TT-BKHCN NGÀY 26/9/2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH VÀNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường như sau:

1. Điểm a Khoản 1 Điều 4, tại cột “Mức cân” của Bảng 1 thay thế “500 g” bằng “200 g” như sau:

Bảng 1

Mức cân

Giá trị độ chia kiểm (e) của cân

Đến 200 g

≤ 1 mg

> 200 g đến 3 kg

≤ 10 mg

> 3 kg đến 10 kg

≤ 100 mg

> 10 kg

≤ 1 g

2. Khoản 3 Điều 4, tại cột “Giới hạn sai số (S)” của Bảng 2 thay thế “12,5” bằng “13”; thay thế “81” bằng “80”; thay thế “131” bằng “130”; thay thế “425” bằng “430”; thay thế “575” bằng “600” và thay thế “1050” bằng “1100” như sau:

Bảng 2

TT

(i)

Khối lượng vàng (m)

Giới hạn sai số (S)

Theo gam (g)

Theo miligam (mg)

1

30

13

2

50

17

3

100

30

4

200

56

5

300

80

6

500

130

Theo kilôgam (kg)

 

7

1

240

8

1,5

350

9

2

430

10

3

600

11

5

900

12

6

1100

 

Theo kết quả đo

13

Lớn hơn 6

0,0175 %

3. Điểm a Khoản 3 Điều 4, thay thế công thức “S = (12,530 * m)” bằng công thức “S = (13 : 30) * m”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1550/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1550/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo28/07/2014
Số công báoTừ số 719 đến số 720
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1550/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1550/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 22/2013/TT-BKHCN quản lý đo lường kinh doanh vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1550/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 22/2013/TT-BKHCN quản lý đo lường kinh doanh vàng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1550/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Việt Thanh
       Ngày ban hành25/06/2014
       Ngày hiệu lực25/06/2014
       Ngày công báo28/07/2014
       Số công báoTừ số 719 đến số 720
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1550/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 22/2013/TT-BKHCN quản lý đo lường kinh doanh vàng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1550/QĐ-BKHCN 2014 đính chính 22/2013/TT-BKHCN quản lý đo lường kinh doanh vàng

           • 25/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực