Quyết định 1550/QĐ-UBND

Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn hóa dữ liệu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1550/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA TỈNH AN GIANG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2430/BKHĐT- ĐKKD ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai chuẩn hóa dữ liệu; số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 366/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Kế hoạch số 52/KH-SKHĐT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Chi phí thực hiện cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (Năm 2013): 519.372.455 đồng.

- Giai đoạn 2 (Năm 2014): 439.215.740 đồng.

- Hàng năm (từ năm 2015 trở đi): 56.000.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cục thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

- CVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu:
KT, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1550/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1550/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn hóa dữ liệu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn hóa dữ liệu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1550/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành22/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn hóa dữ liệu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1550/QĐ-UBND năm 2013 chuẩn hóa dữ liệu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

            • 22/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực