Quyết định 1558/QĐ-UBND

Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của Quyết định 28/2015/QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1558/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1538/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2015/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2015 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND Tỉnh V/v Ban hành Quy định đấu nối hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Tuy Hòa;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp (tại Văn bản số 885/STP-VB ngày 12/8/2015),

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND Tỉnh, như sau:

- Theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND Tỉnh:Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành”.

- Điều chỉnh: Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2015”.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa; Chủ tịch UBND các xã, phường trực thuộc thành phố Tuy Hòa; Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Phú Yên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Xây dựng;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh; TT. HĐND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- CT và các PCT UBND Tỉnh;
- Các PCVP UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, Kh, QVi4.5.6

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1558/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1558/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1558/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1558/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1558/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1558/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành24/08/2015
       Ngày hiệu lực24/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1558/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1558/QĐ-UBND 2015 điều chỉnh thời điểm có hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Phú Yên

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực