Quyết định 156/2001/QĐ-TTg

Quyết định 156/2001/QĐ-TTg về việc thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần thứ 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 156/2001/QĐ-TTg thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần 22


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ SEA GAMES LẦN THỨ 22

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí Nguyễn Danh Thái, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao thay đồng chí Hà Quang Dự làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam á (SEA Games) lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần thứ 22).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần thứ 22, đồng chí Hà Quang Dự, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3,
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: VX (5b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2001
Ngày hiệu lực15/10/2001
Ngày công báo22/11/2001
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 156/2001/QĐ-TTg thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần 22


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/2001/QĐ-TTg thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần 22
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành15/10/2001
        Ngày hiệu lực15/10/2001
        Ngày công báo22/11/2001
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 156/2001/QĐ-TTg thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần 22

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/2001/QĐ-TTg thay đổi Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị SEA Games lần 22

             • 15/10/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2001

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/10/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực