Quyết định 156/2002/QĐ-TTg

Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam và đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:  156/2002/QĐ-TTg

Hà nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH QUẢNG NAM VÀ ĐỔI TÊN SỞ THƯƠNG MẠI - DU LỊCH THÀNH SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Sở Du lịch trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và đổi tên Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Quảng Nam thành Sở Thương mại.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch và Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- VPCP: BTCN, các PCN, Công báo,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc,
- Lưu: TCCB (3b), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo05/12/2002
Số công báoSố 61
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành12/11/2002
        Ngày hiệu lực27/11/2002
        Ngày công báo05/12/2002
        Số công báoSố 61
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/2002/QĐ-TTg thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại

            • 12/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực