Quyết định 156/2005/QĐ-UB

Quyết định 156/2005/QĐ-UB về tổ chức đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố và cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính thuộc thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 156/2005/QĐ-UB đường dây nóng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 156/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỈ DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC THÀNH PHỐ TRÊN CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Đề án số 32-ĐA/TU ngày 21/4/2004 của Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trong 2 năm 2004-2005;
Căn cứ yêu cầu của công dân, tổ chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố và cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của các cơ quan hành chính thuộc Thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội;

1. Sở Bưu chính, Viễn thông chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, vận hành Đường dây nóng và Dịch vụ chỉ dẫn thủ tục hành chính.

2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm xử lý thông tin qua đường dây nóng do Cổng giao tiếp điện tử chuyển đến.

3. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Ủy ban nhân dân các Xã, Phường, Thị trấn có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả lời các câu hỏi của công dân, tổ chức do Cổng giao tiếp điện tử chuyển đến.

Điều 2. Kinh phí thực hiện do Thành phố cấp cho Cổng giao tiếp điện tử theo dự toán chi phí thường xuyên hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Xã, Phường, Thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- Như điều III;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2005
Ngày hiệu lực12/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 156/2005/QĐ-UB đường dây nóng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/2005/QĐ-UB đường dây nóng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành12/10/2005
        Ngày hiệu lực12/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 156/2005/QĐ-UB đường dây nóng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/2005/QĐ-UB đường dây nóng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố cung cấp dịch vụ Chỉ dẫn Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

            • 12/10/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực