Quyết định 156-CP

Quyết định 156-CP năm 1963 bãi bỏ Nghị định 594-TTg và Thông tư 37-NV-TT về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 594-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1957 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 37-NV-TT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1957 CỦA BỘ NỘI VỤ VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của luật tổ chức Hội đồng Chính phủ,
Căn cứ vào sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 05 năm 1950 ban hành quy chế công chức và sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 05 năm 1950 ban hành quy chế công nhân,
Căn cứ vào nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ ban hành điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lao động,
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 11 tháng 09 năm 1963,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay bãi bỏ nghị định số 594-TTg ngày 11 tháng 12 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 37-NV-TT ngày 24 tháng 10 năm 1957 của bộ Nội vụ về chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước và tất cả những văn bản có liên quan đến việc giải thích, hướng dẫn thi hành nghị định và thông tư nói trên.

Điều 2. – Công nhân, viên chức Nhà nước thôi việc trong các trường hợp bị tai nạn lao động, mất sức lao động hoặc về hưu được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo đúng quy định của điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

Đối với các trường hợp thôi việc khác thì sẽ vận dụng điều 84 của quy chế công chức ban hành kèm theo sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 05 năm 1950 và điều 35 của quy chế công nhân ban hành kèm theo sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 05 năm 1950 mà tính trợ cấp thôi việc cho công nhân, viên chức.

Điều 3. – Bộ Lao động có trách nhiệm nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành một số chế độ trợ cấp thôi việc mới đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

Điều 4. – Ông Bộ trưởng Bộ Lao động, các ông bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 

Phạm Hùng

 

Thuộc tính văn bản 156-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 156-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/10/1963
Ngày hiệu lực 03/11/1963
Ngày công báo 30/10/1963
Số công báo Số 37
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 156-CP chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước bãi bỏ Nghị định 594-TTg và Thông tư 37-NV-TT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 156-CP chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân, viên chức Nhà nước bãi bỏ Nghị định 594-TTg và Thông tư 37-NV-TT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 156-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 19/10/1963
Ngày hiệu lực 03/11/1963
Ngày công báo 30/10/1963
Số công báo Số 37
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 19/10/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/10/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/11/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực