Quyết định 156/QĐ-UBND

Quyết định 156/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 166/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 156/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 166/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 402/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu: KS, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 156 /QĐ-UBND ngày 14 /8/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

Stt theo QĐ 166

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

I

Lĩnh vực Việc làm

 

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đã được thay thế

 

4

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đã được thay thế

 

5

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng

Đã được thay thế

 

9

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp

Đã được thay thế

 

10

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại

Đã được thay thế

 

11

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam

Đã được thay thế

 

VIII

Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp

 

 

1

Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp một lần

Đã được thay thế

 

2

Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đã được thay thế

 

3

Tạm dừng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Đã được thay thế

 

4

Giải quyết chế độ tư vấn giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Đã được thay thế

 

5

Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề

Đã được thay thế

 

6

Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đã được thay thế

 

7

Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Đã được thay thế

 

 

Tổng số 13 thủ tục

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2012
Ngày hiệu lực14/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 156/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 156/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu156/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành14/08/2012
       Ngày hiệu lực14/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 156/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính Sở Lao động Thương binh Xã hội Sóc Trăng

           • 14/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực