Quyết định 1560/QĐ-BTNMT

Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2009 bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án “hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1560/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1560/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CẤP QUỐC GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN VÀ HIỆN ĐẠI HÓA HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân công công tác (tạm thời) đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” thay ông Trần Thế Ngọc đã chuyển công tác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Tài chính, Kế hoạch; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan; Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình,  Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa,  Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, TCCB.HH.50.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1560/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1560/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2009
Ngày hiệu lực13/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1560/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1560/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1560/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1560/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên
        Ngày ban hành13/08/2009
        Ngày hiệu lực13/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1560/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1560/QĐ-BTNMT bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

            • 13/08/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực