Quyết định 1568/QĐ-TTg

Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 phát triển dân số lao động đào tạo gia đình 2050


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐÀO TẠO, GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với thành phần như sau:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các Thành viên Ban Chỉ đạo.

Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ biên tập liên ngành do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hiện hành về dân số, lao động, đào tạo, gia đình và xã hội; nghiên cứu, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung phục vụ phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.

2. Xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Đề án). Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và tham khảo ý kiến của chuyên gia liên quan về Đề án.

3. Hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.

4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thiện nhiệm vụ.

Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Chế độ làm việc

1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Các Thành viên Tổ biên tập liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập liên ngành do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có); được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, QHQT, V.III, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1568/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1568/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2013
Ngày hiệu lực05/09/2013
Ngày công báo16/09/2013
Số công báoTừ số 569 đến số 570
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1568/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 phát triển dân số lao động đào tạo gia đình 2050


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 phát triển dân số lao động đào tạo gia đình 2050
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1568/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/09/2013
        Ngày hiệu lực05/09/2013
        Ngày công báo16/09/2013
        Số công báoTừ số 569 đến số 570
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 phát triển dân số lao động đào tạo gia đình 2050

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1568/QĐ-TTg năm 2013 phát triển dân số lao động đào tạo gia đình 2050

            • 05/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực