Quyết định 157/2004/QĐ-UB

Quyết định 157/2004/QĐ-UB về điều chỉnh vốn đầu tư phát triển năm 2004 (Nguồn vốn vay Kho bạc) do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 157/2004/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Nguồn vốn vay Kho bạc Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/2004/QĐ-UB

Sơn La, ngày 01 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2004 (NGUỒN VỐN VAY KHO BẠC)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành tại các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999; số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;

Căn cứ thông báo số 621/TBB-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn vay kho bạc đầu tư xây dng cơ bản năm 2004.

Căn cứ quyết định số: 91/2004/QĐ-UB ngày 01/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu vốn XDCB đợt II năm 2004.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số: 719/TT-KH ngày 01 tháng 12 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2004 như sau:

Tổng mức vốn điều chỉnh: 3 tỷ đng (Ba tỷ đồng chẵn).

Nguồn vốn: Vốn vay kho bạc Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng năm 2004.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch điều chỉnh, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch vốn đã giao; đồng thời có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy chế hoạt động của HĐND và UBND tỉnh khoá XII.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c)
- Như điều 3 (thực hiện)
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hoàng Trí Thức

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN VAY KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2004
(Kèm theo quyết định số: 157/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

STT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Địa điểm xây dựng

Tổng mức đầu tư

Kế hoạch Điều chỉnh

Vốn đã giao tại quyết định số: 91/QĐ-UB

Tăng

Giảm

KH sau điu chỉnh

 

Tổng số

 

 

 

 

 

7.000

3.000

3.000

7.000

1

Sân vận động tỉnh

BQL cụm CN và khu đô thị mới

3200 chỗ

1998-2004

Thị Xã

31.793

2.000

 

1.000

1.000

2

Nhà khách UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

4316 m2

2001-2002

Thị xã

9.793

5.000

 

2.000

3.000

3

San nền cải tạo mặt bằng khu dân cư bản Lắc

UBND thị xã Sơn La

4 0383 m2

2002-2003

Thị xã

2.212

 

1.000

 

1.000

4

Nhà khách nhà ăn Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy

1491 m2

2004-2005

Thị xã

6.333

 

2.000

 

2.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2004
Ngày hiệu lực01/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 157/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 157/2004/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Nguồn vốn vay Kho bạc Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 157/2004/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Nguồn vốn vay Kho bạc Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Trí Thức
        Ngày ban hành01/12/2004
        Ngày hiệu lực01/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 157/2004/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Nguồn vốn vay Kho bạc Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 157/2004/QĐ-UB điều chỉnh vốn đầu tư phát triển Nguồn vốn vay Kho bạc Sơn La

            • 01/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực