Quyết định 157-CP

Quyết Định 157-CP năm 1976 Về việc quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết Định 157-CP quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157-CP

Hà Nội , ngày 01 tháng 09 năm 1976 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CON DẤU TRONG CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nghị quyết ngày 02 tháng 07 năm 1976 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt-nam khoá VI, kỳ họp thứ nhất về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới;

Để đưa việc quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội vào nề nếp;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Việc quản lý và sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội được thi hành thống nhất trong cả nước theo Nghị định số 56-CP ngày 17-03-1966 của Hội đồng Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hoà (1).

Điều 2.- Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3.- Các ông Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

(1) Trích Nghị định số 56-CP ngày 17-03-1966, in trong Công báo 1966 – số 7 – trang 115.

Điều 1.- Con dấu sử dụng trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội phải được quản lý thống nhất theo những quy định ở các điều dưới đây.

Điều 2.- Con dấu của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Hội đồng Chính phủ, Phủ thủ tướng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Ủy ban hành chính các cấp đều có hình quốc huy ở giữa.

Điều 3.- Để tiện cho việc quản lý, Bộ Công an quy định cụ thể hình thể, khuôn khổ và nội dung con dấu nói ở 2 điều trên đây, và con dấu của các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội dưới đây thuộc diện được sử dụng con dấu:

Các cơ quan chuyên môn từ cấp huyện trở lên được tổ chức thành đơn vị công tác riêng, được giao quyền nhân danh mình mà quản lý, chỉ đạo công tác, giao dịch để giải quyết công việc với các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân;

Các tổ chức, đơn vị công tác trực thuộc hai loại cơ quan nói trên, trong khi làm nhiệm vụ công tác, được nhân danh mình giao dịch và liên hệ thường xuyên với các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội và nhân dân (trường học, bệnh viện, ban chống bão lụt, trạm, trại thí nghiệm…) hoặc làm nhiệm vụ kiểm soát mà được ủy quyền chứng nhận, lập biên bản, thu tiền, phát biên lại, v.v…(đồn, trạm công an, thuế vụ, hải quan…);

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước;

Các tổ chức xã hội được chính thức thành lập theo luật lệ của Nhà nước.

Điều 4.- Các chính đảng và đoàn thể nhân dân ở trong Mặt trận Tổ quốc Việt-nam quy định hình thể, khuôn khổ, nội dung con dấu của các cơ quan trong hệ thống tổ chức của mình sau khi đã được sự thoả thuận của Bộ Công an.

Điều 5.- Việc quản lý con dấu (bao gồm việc cho phép sử dụng, kiểm tra, thu hồi con dấu) quy định như sau:

Thủ trưởng các Bộ, các cơ quant trung ương, Ủy ban hành chính khu tự trị quản lý con dấu của cơ quan mình, của các cơ quan, các tổ chức và đơn vị công tác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trực thuộc mình quản lý;

Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý con dấu của cơ quan mình, của các Ủy ban hành chính huyện, thị xã, khu phố, thành phố thuộc tỉnh, xã, thi trấn, của các cơ quan chuyên môn xung quanh tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, khu phố, thành phố thuộc tỉnh, của các đơn vị công tác, các cơ sở sản xuất, kinh doanh doanh trực thuộc mình quản lý;

Ủy ban hành chính huyện, thị xã, khu phố, thành phố thuộc tỉnh quản lý con dấu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước trực thuộc mình quản lý, của các hợp tác xã, của các tổ chức văn hoá, xã hội của nhân dân trong địa phương mình.

Điều 6.- Tất cả các con dấu của các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, các chính đảng, các đoàn thể nhân dân, các hợp tác xã và tổ chức văn hoá, xã hội của nhân dân đều phải dăng ký lưu chuyển tại cơ quan công an trước khi sử dụng, theo quy định cụ thể của Bộ Công an.

Điều 7.- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sản xuất và kinh doanh có trách nhiệm phải bảo đảm việc sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình theo những quy định dưới đây:

Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được dùng một con dấu. Cơ quan, đơn vị nào cần có thêm con dấu để sử dụng trong những trường hợp đặc biệt thì phải được cấp có thẩm quyền cho phép như nói ở điều 5 trên đây;

Chỉ được đóng dấu lên những công văn, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của cán bộ có thẩm quyền;

Con dấu của mỗi cơ quan, đơn vị phải được giao cho một cán bộ tin cậy, có tinh thần trách nhiệm cao để giữ và đóng dấu.

Điều 8.- Việc khắc các loại con dấu do Bộ Công an quản lý và quy định cụ thể.

Điều 9.- Những người làm dấu giả, dùng dấu giả, lấy cắp con dấu, lạm dụng con dấu sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 157-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu157-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/1976
Ngày hiệu lực16/09/1976
Ngày công báo15/09/1976
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết Định 157-CP quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết Định 157-CP quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu157-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành01/09/1976
        Ngày hiệu lực16/09/1976
        Ngày công báo15/09/1976
        Số công báoSố 5
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết Định 157-CP quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết Định 157-CP quản lý, sử dụng con dấu trong cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội

            • 01/09/1976

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/1976

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/1976

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực