Quyết định 1575/QĐ-UBND

Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1575/QĐ-UBND 2014 mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1575/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, THI TUYỂN VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP PHỔ THÔNG, BỔ TÚC VĂN HOÁ, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ TẬP HUẤN HỌC SINH GIỎI ĐỂ DỰ THI QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1724/STC-HCSN ngày 08 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia từ học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 như sau:

1. Mức chi cho công tác ra đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu cấp (lớp 6, lớp 10) được tính bằng 70% mức chi ở phụ lục kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/11/2012”.

2. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.1 mục 2 của phụ lục kèm theo Quyết định 2033/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 như sau: “Chi ra đề đề xuất để lựa chọn, xây dựng mới đề thi (Đối với câu tự luận và trắc nghiệm)”

3. Sửa đổi, bổ sung tiết 2.2 mục 2; tiết 4.1 mục 4 của Phụ lục kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 như sau:

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

 

 

2

Ra đề thi

 

 

 

 

2.2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

Chi soạn thảo và phản biện đề thi chính thức, đề thi dự bị có kèm theo hướng dẫn chấm, biểu điểm (dụng cụ, hóa chất và mẫu vật thực hành - nếu có)

 

 

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Người/ngày

500

Tối đa không vượt quá 3 trđ/đề; đề thi thực hành không vượt quá 1,5 trđ/đề

 

 

- Các kỳ thi còn lại cấp tỉnh

 

 

 

 

 

+ Thi trắc nghiệm

Người/ngày

300

Tối đa không vượt quá 1,8 trđ/đề

 

 

+ Thi tự luận

Người/ngày

400

Tối đa không vượt quá 2,25 trđ/đề

 

 

+ Thi nói (môn Ngoại ngữ)

Người/ngày

400

Tối đa không vượt quá 2,25 trđ/đề (1bộ đề chính thức, 1 bộ đề dự bị/ 1 đợt)

 

4

Tổ chức chấm thi

 

 

 

 

4.1

Chấm bài thi tự luận, bài thi nói và bài thi thực hành

 

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

Bài

12

Chấm bài bài thi viết môn ngoại ngữ 6 ngàn đồng (50%)

 

 

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên:

 

 

 

 

 

+ Môn chuyên

 

40

 

 

 

+ Môn không chuyên

 

12

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; những quy định khác tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Trường Lưu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1575/QĐ-UBND 2014 mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1575/QĐ-UBND 2014 mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1575/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýLê Trường Lưu
       Ngày ban hành01/08/2014
       Ngày hiệu lực01/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1575/QĐ-UBND 2014 mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1575/QĐ-UBND 2014 mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học Thừa Thiên Huế

           • 01/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực