Quyết định 1576/QĐ-TTg

Quyết định 1576/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1576/QĐ-TTg Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI, PHÂN KỲ 3 VAY VỐN ADB VÀ KFW

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6225/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Công văn trên, cụ thể như sau:

- Tổng mức vốn của Dự án: 462 triệu USD (tương đương 10.013 tỷ đồng), trong đó:

+ Vốn ODA: 317,36 triệu USD (tương đương 6.878 tỷ đồng), tài trợ cho 02 cấu phần: mở rộng lưới truyền tải điện (bao gồm cả chi phí xây lắp và thiết bị của dự án, dự phòng); hỗ trợ thực hiện Dự án và các chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng, phí cam kết. Trong đó: Vay ADB: 238,69 triệu USD (tương đương 5.173 tỷ đồng); Vay KfW: 78,67 triệu USD (tương đương 1.705 tỷ đồng).

+ Vốn đối ứng 144,64 triệu USD (tương đương 3.135 tỷ đồng), được huy động từ các nguồn sau: vốn tự có của NPT: 114,53 triệu USD (tương đương 2.482 tỷ đồng); vốn vay ngân hàng thương mại trong nước: 30,11 triệu USD (tương đương 653 tỷ đồng).

- Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương.

- Chủ Dự án: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN.NPT).

- Mục tiêu của Dự án:

+ Mở rộng và phát triển hệ thống lưới truyền tải điện trên toàn lãnh thổ;

+ Giảm quá tải cho lưới điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện năng tại các khu vực có Dự án;

+ Truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện mới đến các trung tâm phụ tải đang tăng trưởng;

+ Duy trì độ an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

- Nội dung và kết quả chính của Dự án:

+ Lắp đặt thêm 04 MBA 220kV mới vào các trạm hiện hữu. với tổng dung lượng 875 MVA. Trong đó, 3 máy biến áp có công suất 250 MVA và 01 máy biến áp công suất 125 MVA.

+ Lắp thêm 01 MBA 500kV mới vào trạm hiện hữu với dung lượng 900 MVA.

+ Xây dựng mới 02 trạm biến áp 500 kV với tổng công suất 1.800 MVA. Trong đó, mỗi máy biến áp có công suất 900 MVA.

+ Xây dựng mới 03 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 625 MVA. Trong đó, 2 máy biến áp công suất 250 MVA và 01 máy biến áp công suất 125 MVA.

+ Xây dựng mới 01 đường dây 500 kV có tổng chiều dài 120 km.

+ Xây dựng mới 04 đường dây 220 kV có tổng chiều dài 542 km.

- Nguồn và cơ chế tài chính đối với Dự án: Dự án áp dụng cơ chế vay lại 100% vốn vay nước ngoài.

- Thời gian thực hiện Dự án: 3 năm (2015 - 2018).

Điều 2. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, phê duyệt báo cáo khả thi và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương làm rõ và thống nhất các ý kiến còn khác biệt liên quan đến việc chuyển rủi ro tín dụng cho định chế cho vay lại. Trong trường hợp không thống nhất được, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đàm phán để Dự án có thể hoàn thành đàm phán với ADB và KfW trong năm tài khóa 2015.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;NHNN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVN.NPT).
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1576/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1576/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2015
Ngày hiệu lực11/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1576/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1576/QĐ-TTg Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1576/QĐ-TTg Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1576/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành11/09/2015
       Ngày hiệu lực11/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1576/QĐ-TTg Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1576/QĐ-TTg Dự án đầu tư lưới điện truyền tải phân kỳ 3